logovepmnieuw3

BEGELEIDT EN BEWAAKT UW GEHELE PROJECT

PROJECTMANAGEMENT

Als binnen uw organisatie de verantwoordelijke persoon niet vrij gemaakt kan worden voor de voorbereiding, begeleiding en afronding van een project dan is VEPM uw partner.

De voorbereidingsfase is een van de belangrijkste fase van een project. Door alle zaken goed in kaart te brengen binnen het beperkt u de problemen tijdens de realisatiefase. Wat is de huidige situatie? Wat wordt de nieuwe situatie? Is dit te realiseren? Welke alternatieven zijn er?

Uw vragen en wensen vertalen wij naar een objectieve, kostenbesparende oplossing.

Door directe controle en aansturing tijdens de uitvoering van uw project kunnen problemen tijdig worden ondervangen. Technische beperkingen zien wij als een uitdaging om te zoeken naar de mogelijkheden, waardoor de voortgang van uw project gewaarborgd blijft.

Tijdens de bouwperiode zorgt VEPM voor een soepele overlegstructuur tussen bouwkundig aannemer, installateur, interieurarchitect en overige partijen en blijft gedurende het gehele project het vaste aanspreekpunt. Door het hanteren van onze stuurcriteria blijft u als opdrachtgever altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van het project.

OP MAAT VOOR UW ORGANISATIE

- Interim projectmanagement
- Directievoering
- Uitvoeringsbegeleiding
- Technisch & Strategisch advies

 

 

STUURCRITERIA

geld | organisatie | tijd | informatie | kwaliteit