logovepmnieuw3

 

VEPM Engineering & Project Management

Postbus 172
6880 AD Velp (Gld)

Tel.: +31(0)26- 446 50 33
E-mail:
info@vepm.nl

DISCLAIMER

Gebruik van de site van VEPM Engineering & Project Management VEPM is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het volgende:

Informatie op de website
De informatie op deze website is met de grootste mogelijke zorg samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. De inhoud van deze website wordt met enige regelmaat intern geevalueerd. Desondanks kunnen geen rechten aan vermelde informatie worden ontleend.
VEPM geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit en kwaliteit. Bij twijfel verzoeken wij u daarom contact op te nemen met de desbetreffende afdeling van VEPM.

Externe links
De website van
VEPM bevat tevens een aantal externe links. Deze links staan op de website vermeld als service voor de bezoeker van deze site. VEPM kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina's van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van de externe links.

Auteursrechten
Op de inhoud van de webpagina's van
VEPM en op het eigen logo rusten ateursrechten. Deze behoren toe aan VEPM. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, mechanisch, door fotokopieen, opname of enige andere manier dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van VEPM.

E-mailberichten
Mocht er schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de bijgevoegde bestanden, die door
VEPM via E-mail worden verzonden, dan aanvaardt VEPM daar geen aansprakelijkheid voor.